MH NJV-15 Blazing Sun Comic Relief "Darius"

Voss 4/6 2016

 

1

2

3

4

5

1a KONTAKT hilsing

Avviser kont. med knurring og/eller biteforsøk. Gj.føres ikke innen tiden

Unnviker kontakt ved å trekke seg unna

Aksepterer kontakt uten å besvare. Trekker seg ikke unna

Tar kontakt selv eller besvarer kontaktforsøk

Overdreven kontakttagende, f.eks. hopper, gneller, bjeffer

1b KONTAKT samarbeide

Følger ikke med tross gjentatte lokkeforsøk. Gj.føres ikke innen tiden

Følger med motvillig.

Følger med, men er ikke engasjert i testleder

Følger med villig. Engasjerer seg i testlederen

 

Følger med villig, er overdrevent engasjert i test-leder, f.eks. hopper, gneller, bjeffer

1c KONTAKT håndtering

Avviser med knurring og/eller biteforsøk. Håndtering ikke gj.ført

Unnviker, trekker seg unna eller søker støtte hos fører

Aksepterer håndtering

Aksepterer, svarer med kontaktatferd

Aksepterer, svarer med overdreven kontaktatferd

2a LEK lekelyst

Leker ikke

Leker ikke, men
viser interesse

Leker. starter langsomt, blir aktiv, leker

Starter raskt, leker aktivt

Starter veldig raskt, leker veldig aktivt

2b LEK Griping

Griper ikke

Griper ikke, snuser bare på gjenstanden

Griper forsiktig, eller med fortennene

Griper direkte med hele munnen

Griper direkte, hugger gjenstanden i farten

2c LEK Drakamp

Griper ikke

Griper nølende, slipper, holder, men trekker ikke i mot

Griper, trekker i mot, men slipper og tar nytt tak Alt. tygger
 

Griper direkte med hele munnen, trekker i mot til testleder slipper

Griper direkte med hele munnen, drar i mot, rykker. Alt. rykker også i den pass. delen til testleder slipper

3a JAKT Forfølgelse

Starter ikke/når ikke frem til første hjul (begge)

Starter men, avbryter før byttet

Starter eller løper langsomt. Kan øke farten, avslutter

Starter med høy fart, målrettet - bremser ned ved byttet

Starter direkte med stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu

3b JAKT Griping

Overser byttet. Alt. springer ikke frem (begge)

Griper ikke, snuser på gjenstanden

Griper tvilende eller med tidsforsinkelse

Griper direkte,
Slipper

Griper direkte,
Beholder byttet i 3
sekunder

4 AKTIVITET

Er uoppmerksom/ uinteressert/ inaktiv
 

Er oppmerksom og
rolig – står, sitter eller
ligger

Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte
aktivitetsøkninger

Er oppmerksom med økende aktivitet eller etter hvert uro

Veksler hurtig aktiviteter under momentet. Alt. uro under hele momentet

5a AVST.LEK Interesse

Engasjeres ikke av
fig.
 

Kontroll. Avbrudd
kan forekomme

Interessert. Følger
fig. uten avbrudd

Interessert. Vil
starte. Enkelte
startforsøk

Veldig interessert.
Gjentatte startforsøk

5b AVST.LEK Truer/aggresjon

Viser ingen trusselatferd

Viser enkelte (1-2) trusselsignaler under momentets første del

Viser enkelte (1-2) trus-selsignaler under momen-tets første og andre del

Viser flere trusselsignaler under momentets første del

Viser flere trusselsignaler under momentets første og andre del

5c AVST-LEK Nysgjerrighet

Går ikke frem til fig. innen tiden

Går frem når fig. er aktiv på linjen

Går frem til den skjulte, men snakkende fig.
 

Går fram til fig. med lav kropps-holdning og/ eller med tidsforsinkelse

Går fram direkte til fig. uten hjelp

5d AVST.LEK Lekelyst

Viser ingen interesse

Leker ikke, men
viser interesse
 

Leker, kan gripe forsiktig, trekker ikke i mot

Griper. Trekker i mot, men kan slippe og ta nytt tak.

Griper direkte. Trekker i mot, slipper ikke

5e AVST.LEK Samarbeide

Viser ingen interesse

Blir aktiv, men
avbryter

Er aktiv med fig.
når denne er aktiv

Er aktiv med fig. Viser også interesse mot passiv figurant

Oppfordrer passiv fig. til fortsatt lek

6a OVERRASKELSE Redsel

Stanser ikke eller kort stopp

Huker seg og
stanser

Gjør unnamanøver uten å vende bort blikket

Flykter høyst 5
meter

Flykter mer enn 5
meter

6b OVERRASKELSE Trussel/aggresjon

Viser ingen
trusselatferd

Viser noe
trusselatferd

Viser trusselatferd
over lengre tid

Viser flere trusselsignaler og noen angrep

Viser trusselatferd og angrep som kan avslutte med bitt

6c OVERRASKELSE Nysgjerrighet

Går frem når fører legger ned kjeledressen / går ikke frem innen tiden

Går frem når fører sitter på huk og prater med kjeledressen samt roper på hunden

Går fram til
kjeledressen når
føreren står ved siden av

Går fram til
kjeledressen når
føreren har gått halve distansen

Går fram til
kjeledressen uten hjelp

6d OVERRASKELSE Gjenst. redsel

Ingen
tempoforandring eller
unnamanøver

Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene

Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering

Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten minsket intensitet

Viser stor grad av redsel eller øket redsel etter samtlige passeringer

6e OVERRASKELSE
Gjenst. interesse

Viser ingen interesse

Stanser. Lukter eller ser på kjeledressen en gang

Stanser. Lukter eller ser på kjeledressen minst to ganger

Biter i eller leker med kjeledressen. Interessen avtar etterhvert

Biter i eller leker med kjeledressen ved to eller flere passeringer

7a LYDFØLSOMHET Redsel

Stanser ikke eller kort stopp

Huker seg og
stanser

Gjør unnamanøver uten å vende bort blikket

Flykter høyst 5
meter

Flykter mer enn 5
meter

7b LYDFØLS Nysgjerrighet

Går ikke fram innen tid

Går fram når fører sitter på huk og prater med skrammelet samt roper på hunden

Går fram til
skrammelet når føreren
står ved siden av

Går fram til
skrammelet når føreren
har gått halve
distansen

Går fram til
skrammelet uten hjelp

7c LYDFØLS Vedvarende redsel

Ingen
tempoforandring eller
unnamanøver

Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene

Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering

Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten minsket intensitet

Viser stor grad av redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer

7d LYDFØLS Vedvarende intr

Viser ingen interesse

Stanser. Lukter eller ser på lydkilden 1 gang

Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 2 ganger

Biter i eller leker med lydkilden. Interessen avtar etterhvert

Biter i eller leker med lydkilden ved 2 eller flere passeringer

8a SPØKELSER Trussel/aggresjon

Viser ingen
trusselatferd

Viser enkelte trusselsignaler

Viser trusselatferd
over lengre tid
 

Viser flere trusselsignaler og noen angrep

Viser trusselatferd
og flere angrep

 

8b SPØKELSER Kontroll

Viser noe kontroll,
deretter ingen
interesse/resignerer

Ser mot
spøkelsene nå og da

Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene. Lange avbrudd f.eks. begge spøkelsene halve avstand, alt. ett hele avstand

Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot begge spøkelsene. Korte avbrudd

Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene under hele momentet

8c SPØKELSER Redsel

Oppholder seg
hovedsaklig foran eller
ved siden av fører

Oppholder seg
hovedsaklig foran eller
ved siden av fører, noe
avstandsregulering

Oppholder seg
foran eller ved siden av
fører, pendler mellom
fluktstart og kontroll

Oppholder seg i
hovedsak bak fører.
Pendler mellom
fluktstart og kontroll

Bakker lenger enn båndets lengde eller forlate stedet. Alt. flykter

8d SPØKELSER Nysgjerrighet

Går fram når fører har tatt av figurantene hodeplagget/går ikke fram innen tid

Går fram når fører snakker med figurantene og roper på hunden

Går fram til spøkelset når fører står ved siden av

Går fram til
spøkelset når fører har
gått halve avstand

Går fram til
spøkelset uten hjelp

8e SPØKELSER Kontakt

Avviser eller unngår kontakt forsøk/tar ikke kontakt innen tiden

Aksepterer kontakten fra spøkelset uten å besvare den

Besvarer kontakten fra spøkelset

Tar selv kontakt med spøkelset

Intensiv kontaktatferd mot spøkelset. Kan f.eks. hoppe og bjeffe

9a LEK 2 Lekelyst

Leker ikke

Leker ikke, men viser interesse

Starter langsomt, blir aktiv, leker

Starter raskt, leker aktivt

Starter veldig raskt, leker veldig aktivt

9b LEK 2 Griping

Griper ikke

Griper ikke, snuser bare på gjenstanden

Griper forsiktig, eller nølende med fortennene

Griper direkte med hele munnen

Griper direkte, hugger i gjenstanden i farten

10 SKUDD

Viser ingen berørthet. Rask kontroll og siden helt uberørt

Avtagende kontroll under lek/passivitet. Deretter uberørt

Retter interessen mot skytter, publikum eller annet, men returnerer til lek/passivite

Avbryter lek eller passivi-tet. Låser seg mot skytter eller annet. Returnerer ikke til lek/ passivitet

Berørt, redd. Alt vil forlate plassen, forsøker å flykte. Alt. føreren avstår fra skudd