Kull  :  Aktuelle kull  :  Planlagte kull  :  Tidligere kull  Fôrvertavtale  :  Kull etter hunder fra vårt oppdrett


Vi har ingen kullplaner før eventuelt tidligst 2024.