Planer  :  2011  :  2010  :  2009 2007/2008
 

Planer 2012

Mange planer vil falle bort i løpet av året. Grå skrift = planlagt, ikke påmeldt, Streket ut = utgår

UTSTILLING:

Hvem Klasse

Arrangør

Dato

Sted

Dommer

Vila Unghund NRK Vestfold 05.02 Tønsberg Agneta Cardell
Vila Unghund NKK 19.02 Ligita Sake
Vila Unghund NRK Midt-H. 26.02 Hamar Eivind Mjærum
Bizzi og Tica Valp 4-6mnd MOHK 29.07 Råde Alexander Krasilnikof
Vila Åpen klasse NKK 13.05 Kristiansand Ing-Marie Hagelin
Vila Unghund Raseråd Toller 27.05 Vestby?  
Vila Unghund NKK 02.06 Drammen Jos De Cuyper
Vila Unghund NRK Oslo o. 03.06 Oslo  
Vila Unghund NRK Vestfold 24.06 Vestfold  

ANNET:

Hva/klasse Hvem

Arrangør

Dato

Sted

Dommer

MH Vila, Tinto, Emmy, Shay Flere mulige april/mai Østlandet